user photo

Narodená 1989, vyštudovala fotografický dizajn a ďalej študuje teóriu interaktívnych médií na Masarykovej univerzite v Brne. V umeleckej tvorbe sa venuje umeniu nových medií a konceptuálnemu umeniu. Vo svojej teoretickej činnosti sa hlavne zameriava na problematiku temporality a site specific.

Články autora