user photo

Narodený 1994 v Trenčíne, študuje odbor Dejín umenia na Masarykovej Univerzite v Brne, venuje sa súčasnej umeleckej scéne a problematike jej vnímania v súčasnej spoločnosti.

Články autora