user photo

Narozena 1973, absolvovala studium teorie a historie filmu a audiovizuálních studií a estetiky na FF MU v Brně. Zajímá se o dějiny českého filmu do roku 1945, videoart a umění pohyblivého obrazu. Kurátorsky spolupracovala na sekci Imagina pro MFF KV. Pravidelně přednáší v rámci oboru Teorie interaktivních médií na FF MU v Brně. Je doktorandkou na FTVS UK v Praze.

Články autora