Architekt, redaktor revue Salve a vedoucí Centra teologie a umění při KTF UK.

Články autora