user photo

Narozena 1993, vystudovala program Liberal Arts and Sciences na University College Utrecht se zaměřením na antropologii, dějiny umění a muzejní studia. Jeden semestr strávila na Universidad Iberoamericana v Mexico City, kde také působila v Casa Luis Barragán jako průvodkyně a část výzkumného týmu. V současné době studuje obor Teorie a dějiny moderního a současného umění na UMPRUM a Genderová studia na FHS UK. Zajímá se převážně o konceptuální umění a genderovou a rasovou tematiku jak obecně, tak ve spojení s nedávným a současným uměním.

Články autora