user photo

narodený 1982, je absolventom Dejín umenia a kultúry, Filozofickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. Počas štúdii a po ich ukončení pôsobil ako kurátor v Galérii Jána Koniarka v Trnave, neskôr rovnako ako kurátor vo Východoslovenskej galérii v Košiciach. Počas podujatia Košice - Európske hlavné mesto kultúry 2013 pôsobil v n.o. Košice 2013 ako dramaturg pre vizuálne umenie. V súčasnosti pôsobí ako dramaturg pre vizuálne umenie v príspevkovej organizácii K13 – Košické kultúrne centrá, ktorá spravuje aj Kunsthalle/Halu umenia Košice a Kasárne/Kulturpark. Vo svojej práci sa zameriava na mapovanie a prezentovanie aktuálnych tendencií v súčasnom vizuálnom umení.

Články autora