user photo

Narozený 1977, vystudoval etnologii a archeologii na Masarykově univerzitě v Brně. Po několika letech v oboru vedl v letech 2012 až 2017 brněnské Kino Art spolu s mezinárodním festivalem krátkých filmů Brno16. Je jedním z kurátorů Galerie Art a členem sdružení Grau Kllktv, které galerii provozuje. Studuje doktorský program na FaVU VUT pod vedením Jana Zálešáka. Polem jeho zájmu jsou přesahy mezi současným uměním a společenskovědními obory (antropologie, sociologie). Je spoluautorem knihy Výtvarníci na VUT v Brně (s Pavlem Ondračkou, 2015). Mimo odborných textů publikoval i poezii v časopisech Welles, Psí víno, Tvar a v několika sbornících.

Články autora