user photo

Narodená 1982, vyštudovala estetiku na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. V roku 2011 obhájila dizertačnú prácu na Katedre teórie a dejín umenia VŠVU v Bratislave, kde v súčasnosti vedie semináre a prednášky zamerané na teóriu fotografie. Zaoberá sa tiež vplyvom nových médií a sociálnych sietí na estetiku a hodnotenie fotografického obrazu. Popri publikačnej činnosti sa príležitostne venuje aj kurátorským projektom.

Články autora