user photo

Narozena 1968, vystudovala teorii a dějiny výtvarného umění na Univerzitě Palackého v Olomouci. Pracovala mj. v Galerii moderního umění v Hradci Králové a na Univerzitě Hradec Králové. Spolupracuje s Galerií města Pardubic, Klubem konkretistů KK3, Uskupením Tesla, které se zabývá propojením mezi uměním a vědou a vystavuje na Fakultě chemicko-technologické v Pardubicích.

Články autora