user photo

Narozen 1982, vystudoval dějiny umění a český jazyk a literaturu na FF MU v Brně. Působil jako kurátor výtvarného umění v Muzeu Jindřichohradecka, jako kurátor sbírky starého umění v Alšově jihočeské galerii a také v metodickém centru při Moravské galerii. Dlouhodobě se zabývá především středověkým uměním a způsoby jeho prezentace. Je autorem expozice barokního umění v bývalém augustiniánském klášteře v Borovanech nebo nové stálé expozice v AJG s názvem Meziprůzkumy. Sbírka AJG 1300 – 2016 (spoluautorem je Hynek Látal). Příležitostně přednáší na Semináři dějin umění FF MU, působí jako externí kurátor AJG a věnuje se také výtvarné a literární kritice.

Články autora