user photo

Narozen 1979, je odborný asistent Ústavu hudební vědy FF MU. Mezi jeho specializace patří soudobá hudba a média, multimédia a elektroakustická hudba. Jeho disertace „Le Corbusier, E. Varèse, I. Xenakis: Poème électronique (1958)“ získala 1. místo v soutěži o nejlepší magisterskou a doktorskou interdisciplinární práci (UP Olomouc, 2011) a její knižní podoba byla nominována na Cenu F. X. Šaldy za r. 2012. Je spoluautorem řady monografií (např. Sound exchange: experimentelle Musikkulturen in Mitteleuropa, 2012; Zvukem do hlavy, 2012; Umění a nová média, 2011, Mosty a propasti mezi vědou a uměním, Tomáš Halama 2010 nebo Electronic Music Today, 2014.). Je bývalým členem komise pro klasickou hudbu MK ČR, spolupracovníkem ČRo 3, odborných časopisů a novin. V letech 2004-11 byl redaktorem Opus musicum, momentálně je redaktorem časopisu Musicologica Brunensia.

Články autora