user photo

Narozena 1973. Absolvovala studium teorie a historie filmu a audiovizuálních studií na FF MU v Brně. Spolupracovala na výzkumném a výstavním projektu Moravské galerie v Brně Český filmový plakát 20. století. Podílí se na dramaturgii přednáškových a kurátorských aktivit občanského sdružení SPKH, které tematizují umění ve veřejném prostoru. V současnosti pracuje jako kurátorka v Galerii TIC. Pravidelně přednáší v rámci oboru Teorie interaktivním médií na Filozofické fakultě MU v Brně, dokončuje disertaci na KFS FF UK v Praze.

Články autora

Soukromá sbírka s kolektivní identitou

V poslední době se v souvislosti s Markem Therem hned několikrát objevila v médiích zpráva, že tento umělec je zastoupen ve sbírce Marek. Kdo za sbírkou stojí a jaká jsou úskalí při akvizicích pohyblivých obrazů přibližuje následující text.

Marek v Blansku_01