user photo

Narozena 1948, do roku 2011 působila v Ústavu pro českou literaturu AV ČR v Praze a věnovala se české poezii 20. století. Naposledy publikovala knihu Hnízda snění (2011), společně s Josefem Vojvodíkem vydala Symboly obludností. Mýty, jazyk a tabu české postavantgardy 40-60. let (2009) a Patos v českém umění, poezii a umělecko-estetickém myšlení čtyřicátých let 20. století (2014).

Články autora