user photo

Narodená 1989, momentáne študuje dejiny umenia na FiF UK v Bratislave. Od októbra 2014 pracuje ako asistentka v Krokus Galérii. V roku 2015 získala s projektom Novodobý romantizmus Štipendium Radislava Matuštíka, ktoré udeľuje Galéria mesta Bratislavy. Zaujíma sa najmä o súčasnú maľbu a jej presahy.

Články autora