user photo

Narozen 1986, vystudoval Srovnávací uměnovědná studia a Management v kultuře na ÚHV FF MU a od roku 2014 pokračuje v doktorském studiu na Semináři dějin umění FF MU. Ve své disertační práci se zaměřuje na knižní ilustraci a umění 19. a poč. 20. století. Pracuje ve Vile Tugendhat a Vile Stiassni v Brně, publikoval v magazínu Musicologica či ve sbornících Forum Brunense.

Články autora