user photo

Lukáš Likavčan (*1991) je doktorand na Katedře environmentálních studií FSS MU a environmentální editor A2larmu. Vystudoval filosofii na Katedře filosofie FF MU, studoval též sociologii na Boğaziçi University v Istanbule a působil jako odborný výzkumník na Wirtschaftsuniversität Wien. Zabývá se materialistickou, post-marxistickou a post-strukturalistickou filosofií, filosofií technologií a politickou ekonomií / ekologií.

Články autora