user photo

Narodená 1995, od roku 2013 študuje Dějiny křesťanského umění na KTF UK v Prahe. V rámci štúdia sa sústredí na české a slovenské umenie druhej polovice 20. storočia, najmä na konceptuálne umenie a minimalizmus. Zaujíma sa taktiež o vzťah súčasného umenia a sakrálneho priestoru.

Články autora