user photo

Narodená 1983, absolvovala Katedru dejín umenia a kultúry na Filozofickej fakulty v Trnave (2007). Počas štúdií pravidelne prispievala do periodík a časopisov. Pracovala ako kurátor v Galérii umenia Ernesta Zmetáka V Nových Zámkoch (2007-2012). Krátko pôsobila ako riaditeľka Galérie Jána Koniarka v Trnave (2012). Ako kurátorka sa zaujíma hlavne o interpretáciu súčasnej maľby a možnosti závesného obrazu, nie sú jej však ani cudzie súčasné postkonceptuálne formy umenia. Blízko má aj ku kultúrnemu fundraisingu a PR. Momentálne na materskej dovolenke. Má dvoch synov Vincenta a Vavrinca.

Články autora