user photo

Narozena 1975, je historička umění. Dějiny umění absolvovala na Filozofické fakultě UK v Praze a od roku 2011 pracuje ve čtrnáctideníku pro současné umění Ateliér. Vedle umělecké kritiky se příležitostně věnuje také kurátorství.

Články autora