user photo

Narodená 1984, študovala Dejiny a teóriu výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity. V roku 2013 sa stala v rámci kurátorského tandemu L² (Lucia Miklošková, Lucia Štrbáková) víťazkou Štipendia Radislava Matuštíka, udeľovaného Galériou mesta Bratislavy. Spolupracuje s Artalk.cz a príležitostne publikuje v odborných printových periodikách (Vlna, Ateliér, Jazdec).

Články autora