user photo

Narodená v roku 1980 v Bratislave, kde žije a pracuje. Absolvovala Vedu o výtvarnom umení na katedre Dejín umenia Filozofickej fakulty Univerzity Komenského. Od roku 2004 pravidelne publikuje v magazínoch o súčasnom umení, pôsobila ako šéfredaktorka časopisu Vlna. Ako nezávislá kurátorka realizovala niekoľko výstav v Bratislave aj v Prahe. V rokoch 2008 až 2014 koncepčne i organizačne zabezpečovala projekty pre Nadáciu – Centrum súčasného umenia (OPEN Gallery, Aukcia súčasného slovenského umenia, BLAF – Bratislava Art Festival). Od roku 2014 pracuje ako kurátorka Zbierky moderného a súčasného umenia v Slovenskej národnej galérii.

Články autora