Narozena 1991, absolvovala Seminář estetiky na Filosofické fakultě MU. V navazujícím magisterském studiu pokračuje na Katedře teorie a dějin umění VŠUP v Praze. Zde působí také jako teoretička v Ateliéru módní tvorby Pavla Ivančice. V minulosti působila jako koordinátorka dobrovolníků v Moravské galerii a kurátorka Galerie 209 na FaVU VUT v Brně. Momentálně se věnuje zejména kurátorské praxi, zajímá se o středoevropské současné umění a teorii módní tvorby.

Články autora