user photo

Narodená 1993, absolvovala bakalárke štúdium Dejín umenia na Filozofickej fakulte MU, v rámci ktorého strávila semester na Wroclawskej univerzite v Poľsku. V štúdiu pokračuje na magisterskom odbore Teórie a dejín moderného a súčasného umenia na UMPRUM. Tiež pôsobí ako stážistka a pomocná sila vo výskumnej skupine Ladislava Kesnera na Národnom ústave duševního zdraví v Klecanech. Zaujíma sa o povojnové výtvarné umenie, súčasné konceptuálne umenie, fotografiu, spôsoby prepájania psychológie s umením a hudbu.

Články autora