user photo

Vystudoval dějiny umění na FF UK (disertační práce z umění středověku ""Sváteční Kristus"", 2008), a zároveň na Hudební fakultě AMU. Absolvoval studijní pobyty na ""Universität der Künste Berlin"", ""Freie Universität Berlin"". V roce 2011 získal Fulbrightovo stipendium, je členem rady Pražských židovských studii (PJS) při FF UK. Přednáší na UDU FF UK, dějiny hudby pro USAC College v Praze, a českou kulturu na AVU. Příležitostně pracuje jako konzultant v oblasti umění.

Články autora