user photo

Narozen 1970, kurátor, vedoucí Oddělení fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně. Vystudoval obory dějiny umění a etnologie na FF MU Brno (2001). Roku 2001 nastoupil jako asistent kurátora sbírky fotografie a nových médií Moravské galerie v Brně. Od roku 2006 je kurátorem a vedoucím této sbírky. Zaměřen na fotografii a teorii fotografie po druhé polovině 20. století. Autor výstav Příjemné závislosti. Inscenovaná fotografie 70. let 20. století (2009) a Element F. Fotografie a umění ve druhé polovině 20. století. (2012). Spolupracoval při přípravě řady větších i menších výstav a odborných publikací. Publikuje v časopisech Fotograf, Imago, Camera Austria, Host, Atelier, Art+Antiques ad. Příležitostná přednášková činnost pro FI MU Brno, FAMU Praha, ITF Opava. Vedl kurs Fotografie: podoby a role moderního média pro Sdružená uměnovědná studia na FF MU Brno (2008, 2010, 2011, 2012). Žije v Brně.

Články autora