user photo

Narozena 1987. Vystudovala estetiku na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, kde dále pokračovala v magisterském studiu teorie a dějin umění. V centru jejího zájmu je současné výtvarné umění.

Články autora