user photo

Je historička umenia, kurátorka a umelecká kritička. Vyštudovala Vedu o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Pôsobila v Slovenskej národnej galérii, Sorosovom centre súčasného umenia / Nadácii - Centrum súčasného umenia, na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave (Centrum výskumu - Sekcia vizuálnych a kultúrnych štúdií). V súčasnosti pracuje ako redaktorka časopisu Designum. Je autorkou publikácii Ekonómie tela v umeleckohistorických a teoretických diskurzoch (2011) a Mocné ženy alebo ženy moci? Vizuálna kultúra, reprezentácia, ideológia (2014).

Články autora