user photo

Narozena 1981, vystudovala dějiny umění a anglický jazyk a literaturu na FF MU v Brně. V současné době dokončuje disertaci na FaVU VUT tamtéž. Věnuje se umění veřejného prostoru z období socialismu, zejména jeho institucionálnímu pozadí. S Artalkem spolupracuje od roku 2009, má na starosti primárně komunikaci s českými i zahraničními galeriemi.

Články autora

Nechtěný artikl?

Na neděli 17. 6. 2012 je plánováno zahájení demolice vstupního parteru budovy Fakulty informatiky Masarykovy univerzity v Brně. Dominantou stávající budovy je monumentální kovová plastika brněnské sochařky Sylvy Lacinové (∗1923), s jejíž přítomností na jakémkoliv místě vně či uvnitř areálu ovšem architekti v rámci přestavby objektu nepočítají.

Sylva Lacinova na FI MU 2