user photo

Narozen 1983, vystudoval výtvarnou kulturu na Západočeské univerzitě v Plzni. Mezi lety 2009–2010 působil jako asistent ředitele Moravské galerie v Brně, kdy také začal spolupracovat s Artalk.cz. V letech 2011–2012 měl na starosti obchod a marketing v pražském Rudolfinu. V současné době je doktorandem na UDU FF UK v Praze a kurátorem na volné noze. Zabývá se hlavně uměním 17.–19. století a na svém kontě má několik výstav a publikací.

Články autora

Rok svaté Anežky v Národní galerii

Letošní církevní oslavy osmistého výročí narození sv. Anežky České, princezny z rodu Přemyslovců, se neobešly bez odezvy Národní galerie v Praze, která ve spolupráci s Arcibiskupstvím pražským připravila výstavu o životě a kultu této české světice.

Anežka_02