user photo

Narozen 1986, vystudoval estetiku na Filozofické fakultě MU v Brně, poté teorii umění na UMPRUM v Praze. Věnuje se kurátorství a umělecké kritice. Pravidelně spolupracuje s Artalk.cz a A2.

Články autora