user photo

Študovala Dejiny umenia a kultúry na Trnavskej univerzite v Trnave. Momentálne dokončuje doktorandské štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave na tému "premeny umeleckého autorstva". Texty o umení publikuje od roku 1998 v odborných ako aj v masových médiách. Kurátorsky pripravila niekoľko výstav súčasných autorov medzi ostatné patrí Jana Farmanová - V znamení panny, Galéria mesta Bratislavy, 2015. Je editorkou niekoľkých monografických katalógov a autorkou odborných štúdií venovaných súčasnému umeniu.

Články autora