user photo

Narozená 1989, studuje dějiny umění na FF MU v Brně, ve své diplomové práci se zaměřuje na období pozdní antiky. Bakalářský titul obdržela v Bratislavě, v bakalářské práci zkoumala založení a fungování bratislavské Galerie Cypriána Majerníka v padesátých letech minulého století. Kromě toho má titul bakaláře práv z Trnavské univerzity, kde se v bakalářské práci zabývala kulturními památkami a jejich ochranou. V souvislosti s výzkumem na diplomové práci absolvovala studijní pobyt na Princeton University a v Metropolitan Museum of Art.

Články autora