user photo

Ivana Komanická je teoretička umenia a kurátorka. Jej teoretické zázemie v radikálnej filozofii z Middlesex University v Londýne, kde študovala modernú európsku filozofiu ju nasmerovalo aj k politickému obratu v súčasnom umení. Na Fakulte umení v Košiciach učí súčasnú estetiku, zameriava sa na post-komunistickú situáciu a možnosti odporu voči neoliberalizmu. Pre Európsky kultúrny kongres vo Vroclavi pripravila výstavu o zmenách sociálneho postavenia, ktoré prináša východoeurópskym umelcom neoliberalizmus pod názvom See you there (2011).

Články autora