user photo

Ivana Hrončeková (*1987) vyštudovala slovenský jazyk a literatúru na FHV UMB v Banskej Bystrici a na FaVU VUT v Brne konceptuálne a kontextovo orientovaný ateliér environmentu pod vedením Barbory Klímovej a Michala Moravčíka. Od roku 2015 je doktorandkou FaVU, programovo sa zaujíma o prepojenie literatúry, lingvistiky a pohyblivého obrazu. V rokoch 2015 - 2017 sa podieľala na dramaturgii PechaKucha Night Bratislava. Aktuálne je dramaturgičkou projekčných pásiem Videogram a Grayscale, kurátorkou Galerie Art a Galerie TIC. Žije v Brne. Michaela Kučová (*1988) absolvovala umenovedné štúdiá na MUNI v Brne. Pôsobila v Nadácii otvorenej spoločnosti, kde zastrešovala projekty ako Question of Will či Prechádzka. Vedie tím PechaKucha Night Bratislava, venuje sa publicistike a PR prevažne v oblasti kultúry. V roku 2016 spolupracovala s NCSU, vrátane organizácie 21.ročníka COČ. Žije v Bratislave.

Články autora