user photo

Narozena 1965, roku 1989 absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, roku 2006 dějiny umění na Filozofické fakultě UK v Praze. V letech 2007–2010 pracovala v Národní galerii v Praze na přípravě monografie a retrospektivy Jana Kotíka. V současné době pracuje jako nezávislá historička umění a kurátorka v Praze, od roku 2012 také jako externí kurátorka broumovské Galerie Dům a od roku 2013 jako odborná asistentka na ústecké Univerzitě J. E. Purkyně.

Články autora