user photo

Narozena 1973 v Praze, je historička umění a kurátorka. V letech 1999-2001 absolvovala dvouleté externí pomaturitní studium Památkové péče při NPÚ a v letech 2001-2007 vystudovala dějiny umění na FF UK, kde je zároveň externí doktorandkou. Od roku 2010 žije převážně v severní Itálii. Podílí se na italsko-švýcarském projektu Risma, což je časopis koncipovaný jako umělecký multipl, jehož jednotlivá čísla jsou věnována vždy jednomu současnému umělci. Je autorkou kurátorského projektu CZ’ECO DELL’ARTE VISUALE CONTEMPORANEA, jehož cílem je představovat současné umělce z České republiky v Itálii.

Články autora

„Cítím se být malířem“

Vila Panza ve Varese, proslulá svou sbírkou minimalistického umění (její nedávno zesnulý zakladatel hrabě Giuseppe Panza di Biumo se soustředil zejména na americké umělce) poskytla část svých prostor k uspořádání výstavy, kterou rozšířila americkou „všudypřítomnost“ o jednoho z nejvýraznějších umělců videoartu − Billa Violy.

17.Bill Viola Ablutions 2005 82) Photo Kira Perov