user photo

Narozen 1986, vystudoval dějiny křesťanského umění na KTF UK (2005-2013). Specializuje se na současné umění s problematikou jazyka a sdělnosti či obecně filosofické kontexty v umění. Spolupracuje např. s Alešem Čermákem a Jiřím Skálou. Kromě občasných kurátorských aktivit, či přispívání pro časopisy A2 a Ateliér je i hudebním redaktorem časopisu H_aluze. Učí na SUŠTŘ dějiny umění a výstavnictví a je i aktivním hudebníkem (Asstma, Postižená Oblast, noAR+IS+).

Články autora

Kurátor jako prostředník mezi světy

Rozhovor s kurátorkou Edith Jeřábkoou začal u její domovské Fotograf Gallery, stočil se k problému uzavřenosti českého výtvarného prostředí a skončil u stále aktuální otázky fungování Národní galerie. „Národní galerie je taková kapsa, která byla vyjmuta z celkové umělecké scény, z jejího vývoje.“ říká v této souvilsosti kurátorka.

FotografGallery

Medium Is the Message

K teoretickému základu děl, s nimiž letošní finalisté Ceny Jindřicha Chalupeckého vstoupili do klání o toto ocenění. Tvorba letošních finalistů ceny Jindřicha Chalupeckého je tentokrát poměrně pevně ukotvená v konceptuálním přístupu. Finalisté ke svým dílům přistupují s osobitým nadhledem.

CJCH_02