user photo

Vystudovala architekturu na VUT v Brně a doktorský program na FAST VŠB-TU v Ostravě. Je členkou České komory architektů. Souběžně s architektonickou praxí ve vlastní architektonické kanceláři v současnosti vyučuje na katedře architektury Fakulty stavební VŠB-TU v Ostravě. Zaměřuje se na architekturu 2. poloviny 20. století a výtvarné dílo jako součást architektury. Publikuje, přednáší, spolupořádá výstavy, konference, přednášky, exkurze a workshopy. Spolupracuje se Společností Petra Parléře při pořádání a hodnocení architektonických soutěží O cenu Petra Parléře.

Články autora