user photo

Narozena 1991, vystudovala bakalářský obor dějiny umění na FF UK, kde nyní ve studiu pokračuje, zároveň studuje teorii a dějiny umění na UMPRUM, spolupracuje se skupinou Q rators. Zabývá se problematikou času ve výtvarném umění, a to zejména v souvislosti teorií anachronismu.

Články autora