user photo

Narozena 1953 v Praze, studia na Filosofické fakultě Univerzity Karlovy, obor dějiny umění-estetika (1974-1979), doktorát z dějin umění a filosofie 1988, pracovala v Národní galerii v Praze (1985- leden 2004) ve Sbírce kresby a grafiky jako kurátorka kresby 20. století, v Institutu restaurátorských a konzervátorských technologií v Litomyšli jako kvestorka (2004) v Severočeské galerii výtvarného umění v Litoměřicích jako vedoucí odborného oddělení (2005-2008), od 2009 vedoucí kurátorka sbírek v Galerii umění Karlovy Vary.

Články autora