user photo

Narozena 1970, působí jako kurátorka a kritička; studovala Dějiny umění na FF UP v Olomouci; 2006–2009 kurátorka sbírky a zástupce ředitele Galerie Klatovy/Klenová; 2010–2012 členka týmu Vědecko-výzkumného pracoviště Akademie výtvarných umění v Praze a kurátorka Fotograf Gallery v Praze (od 2011 hlavní kurátor); od 2011 působí na Vysoké škole uměleckoprůmyslové v Praze jako vedoucí Ateliéru sochařství (s Dominikem Langem); od roku 2012 je členkou kurátorského sdružení Are | are-events.org z.s. Zabývá se interpretací témat současného umění prostřednictvím výstav a jeho reflexí v kritických textech pro odborné časopisy, publikace a katalogy. Sleduje transformativní procesy v českém umění posledních třiceti let.

Články autora