user photo

Narozena 1978, vystudovala filosofii na FF UK a o současné filosofii, vizuální kultuře a umění nových médií přednáší na Studiích nových médií tamtéž. Zajímá se především o propojení uměleckých a výpočetních technik, archeologii médií a experimentální design.

Články autora