user photo

Narozena 1985, vystudovala dějiny umění na Karlově univerzitě v Praze. V současné době na tomtéž místě dokončuje doktorské studium, v jehož rámci se zabývá různorodými projevy současné expresivní malby. Zajímá se zejména o moderní a současné umění, kterému se věnuje na stránkách Flash Artu nebo serveru Artalk. V seriálu o zahraničních muzejních institucích sleduje možnosti získávání finančních zdrojů, vztah veřejného a soukromého sektoru, výstavní a akviziční strategii. V roce 2015 publikovala svou první monografickou studii o Současné expresivní malbě v Čechách a jejím zahraničním kontextu (Případová studie Martin Krajc).

Články autora