user photo

Narodená v roku 1990. Bakalársky titul z dejín výtvarného umenia získala na UK v Bratislave. V ďalšom štúdiu pokračovala na Université Rennes 2 vo Francúzsku, kde sa špecializovala na teóriu súčasného umenia a kurátorstvo. Roku 2016 vyhrala Štipendium Radislava Matuštíka udeľované každoročne Galériou mesta Bratislavy mladým kurátorom. Momentálne pracuje v Gandy gallery v Bratislave. Okrem toho sa venuje hlavne kurátorstvu a organizovaniu rôznych projektov spojených so súčasným vizuálnym umením.

Články autora