user photo

Narozena 1987, vystudovala obor francouzský jazyk a filmová věda na University College London, kde následně dokončila magisterské studium v oboru dějiny umění. V letech 2013-2014 absolvovala kurátorskou stáž v Royal Academy of Arts a pracuje v londýnské galerii Annely Juda Fine Art. Zajímá se především o moderní a současné výtvarné umění, fotografii a film.

Články autora