je studentskou iniciativou, která se zaměřuje na zkoumání a aplikování alternativních způsobů uměleckého vzdělávání napříč vysokými školami, s důrazem na mezioborovou spolupráci. Ateliér funguje od roku 2015 a jeho cílem je vytvořit prostor, kde je umožněna přímá reciprocita mezi studenty, přičemž je akcentováno sdílení vědomostí či odkrývání a problematizování možných způsobů jejich recepce a produkce. Představuje tak alternativu k zažitému modelu uměleckého vzdělávání, který centralizuje autoritu a rozhodovací moc v osobě vedoucího ateliéru. Více na abv.451.cz.

Články autora