user photo

narozena 1990. Členka redakce Artalku, koordinuje projekt UMA Audioguide, společně s Alžbětou Bačíkovou vede galerii etc. a je studentkou v Ateliéru bez vedoucího. Věnuje se především institucionálním podmínkám umělecké scény a současnému umění v regionu východní Evropy.

Články autora

Fotografie jako metafora lidské paměti

S fotografií to nikdy nebylo jednoduché. Nejdřív se věřilo, že nahradí malbu, pak zase že bude pravdivě zprostředkovávat realitu, jindy že vypomůže paměti národa i jedince. Jedněmi byla její techničnost opovrhována, jinými byl vyzdvihován její indexikální charakter. Fotografie ale nikdy úplně neposlouchala lidské příkazy a žila vlastním životem. A o životě fotografie vypráví právě teď výstava Michala Czanderleho, studenta posledního ročníku na katedře fotografie na pražské FAMU, v Ateliéru Josefa Sudka v Praze na Malé Straně.

valka-jpg