user photo

Narozena 1988, vystudovala Dějiny umění na FF UK a Teorii a dějiny umění na UMPRUM, kde pokračuje v doktorském studiu. Publikovala texty v časopisech Art+Antiques, Flash Art CZ/SK, A2, na webové platformě a2larm, artalk.cz a v polském časopise SZUM. Spolupracovala na sborníčku Pro koho to děláš? (tranzit, 2013), je editorkou knihy Manuál monumentu (UMPRUM, 2016). Spolupracovala s platformou UMA: You Make Art, podílí se na běhu INI Gallery a od roku 2015 také organizuje program Ceny Věry Jirousové. Zajímá se o zprostředkování umění veřejnosti, kritiku umění a aktuální dění na výtvarné scéně. V roce 2014 získala Cenu Věry Jirousové pro mladé kritiky umění.

Články autora