Andrea Průchová je teoretičkou vizuální kultury, badatelkou a pedagožkou. Vyučuje na Karlově Univerzitě, Prague College a Scholastice. V oblasti výzkumu spolupracuje s Národním filmovým archivem a Ústavem pro studium totalitních režimů, založila a vede Platformu pro studium vizuální kultury Fresh Eye. Je držitelkou Fulbrightova stipendia, stipendia Georg Eckert Institute a stipendií Hlávkovy nadace Nadání. Do českého jazyka přeložila výbor esejí Způsoby vidění Johna Bergera a spolupodílela se na překladu Teorie obrazu W. J. T. Mitchella. Dominik Gajarský je absolvent AVU v Praze (Ateliér nových médií II/škola Anny Daučíkové). V roce 2014 byl jedním z finalistů ceny Leinemann Foundation Award. Svou tvorbu pravidelně představuje na samostatných i skupinových výstavách a přehlídkách v Česku i v zahraničí, např. na Close-Up cinema v Londýně, na PAF v New Yorku, v Českém centru v Berlíně či v Národní galerii v Praze. Spolupracuje se Studiem Hrdinů, organizuje cenu pro české umělce nad 35 let a vyučuje filmový seminář. Vedle vizuálního umění je také aktivním hudebníkem.

Články autora