user photo

Alexandra Niczová narodená 1984, vyštudovala Katedru dejín výtvarného umenia na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia pracovala ako manažérka Výstavného a informačného bodu Slovenského centra dizajnu Satelit. Od roku 2011 pracuje na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave ako grantová a projektová manažérka. Zaujíma sa o súčasné výtvarné umenie a dizajn. Príležitostne sa venuje kurátorstvu výstav.

Články autora